За нас

"Ретек" ЕООД е основана през 2012г. в гр. София. Развива дейността си в няколко основни направления: 

- минерали с различни сфери на приложение като огнеупорната промишленост, подови покрития и техническа карамика.

- абразивни материали за пясъкоструене (бял и кафяв алуминиев оксис, стъклени перли, черен и зелен силициев карбид, орехови черупки, гарнет и др.)

- графит - заготовки за изделия от нов графит и използвани графитни електроди за производство на изделия, графитни изделия, аморфен графит, навъглеродител, графит на прах

- графитни електроди

Нашата амбиция е да предлагаме на нашите клиенти най-доброто съотношение цена/качество на пазара, постоянно да подобряваме качеството на нашата работа, бъдейки надежден партньор да сме първият избор на нашите клиенти.

Имайки предвид екологичните отговорности, пред които е изправено нашето поколение ние също така рециклираме отработени абразивни и огнеупорни материали и графит в съответствие с действащите разпоредби за опазване на околната среда и съответните споразумения с нашите клиенти.


"Ретек" ЕООД притежава Решение № 12-РД-1110-00 от 25.09.2013г. на Директора на РИОСВ гр. София по чл.35 от ЗУО, за регистрация за събиране и транспортиране на отпадъци, както и Решение № 12-РД-1000-00 от 06.03.2013г. на Директора на РИОСВ гр. София по чл.35 от ЗУО за регистрация за извършва дейност по временно съхранение и предварително третиране на отпадъци.

През 2013 г. в дружеството бе внедрена интегрирана система за управление на качеството, съгласно изискванията на ISO 9001:2008, за което компанията притежава сертификат. Сертификацията на производството със система за управление и добре организираният контрол са гаранция за качеството на продуктите на фирмата.

 
"Ретек" ЕООД работи професионално и коректно със своите партньори. Основни приоритети на фирмата са качеството, стабилността, използването на висококачествени материали.
Постигането на нашите цели за развитие, рентабилност и качество създава необходимата среда и нужните икономически предпоставки за задоволяване на потребностите на нашия персонал, клиентите и на всички, свързани по някакъв начин с фирмата лица.