Силициев карбид

Силициев карбид (Карборунд) е един от най-твърдите минерали. Неразтворим във вода, но разтворим в разтопени алкали (NaOH, KOH) и разтопено желязо. Силициевият карбид може да бъде зелен или черен.

Ретек предлага силициев карбид за производството на абразивни инструменти, пясъкоструене и за приложения в маталургията, като заместител на FeSi и навъглеродителя.

 

Силициев карбид     Зелен силициев карбид     Металургичен силициев карбид
Черен силициев кабид     Зелен Силициев Карбид     Металургичен SiC