Орехови черупки

Walnut shells

Гранулатът от орехови черупки е органичен абразив за пясъкоструене от натрошени орехови черупки. Ореховите  черупки са меки, ъгловати и са най-подходящи за щадящо  почистване на особено чувствителни области. Този абразив  за  бластиране освен това има свойството да изгаря без  остатък при високотемпературно въздействие. Затова  основното му прилижение е при почистването на двигатели и  турбини, както и в авиоиндустрията при почистването на самолетите корпуси и други детайли.

Ореховите черупки са 100% натурален продукт и не съдържат причиняващия аспираторни проблеми кристален силициев диоксид (SiO2).

изгаря без  остатък при високотемпературно въздействие

 

Приложение:

Ореховите черупки се използват с машини за бластиране под налягане - сухо, както и с инжекторни бластиращи машини:

– почистване на матрици в каучуковата промишленост.
– почистване на двигатели в автомобилната промишленост
– почистване на двигатели в корабостроенето
– почистване от боя на корпусите на самолети
– щадящо почистване на чувствителни повърхности
– отстраняване на замърсявания без промяна на толеранса на основния материал
– матиране на пластмасови повърхности
– премахване на графити от фасади и дърво
– полиране на бижута
– за домашни животни - котешки тоалетни и за терариуми

 

 

Опаковка:

Полиетиленови торби по 25 кг.