Навъглеродител

ГРАФОЛИТ

През последните години Графолитът беше признат като най-качествения навъглеродител при производството на сферографитни чугуни. Благодарение на своята особено висока чистота и графитна кристална структура, Графолитът осигурява значителни предимства. Произвежда се само от бракувани графитни електроди за електродъгови пещи. Екстремно ниското съдържание на летливи  вещества в него, го правят перфектен материал за използване в последните стадии на обработка на чугуна и стоманата в кофата.

 

Предимства на Графолита

Графолитът намалява:

- разхода на навъглеродител
- разхода на енергия
- разхода на модификатори
- износването на огнеопора на пещта
- рискът от шлакови включения
- продължителност на плавката
- избелване на отливките от чугун

Графолитът подобрява:

- лятата структура
- производителността
- разхода на навъглеродител
- стабилността на качеството

Морфологията, химическия състав и кристалната структура на навъглеродителите имат голямо влияние върху общите разходи при производството на отливки от високояк сферографитен и сив чугун. Комбинираното приложение и икономическите предимства, които се получават от използването на Графолита позволява чугунолеярните да произвеждат отливки по особено ефективен начин.

Усвояване на въглерода

в сравнение с петролния и металургичен кокс, Графолитът гарантира най-високо усвояване и най-кратко време за разтваряне на въглерода. По този начин става възможно използването на по-голямо количество стоманен скрап в чугунолеярните.

Като радикално съвременно средство за ускоряване усвояването на въглерода и степента на усвояване на графолита предлагаме инсталирането на устройство за инжектиране по време пуск от индукционната пещ.

 

Химичен състав % тегл.

C S влага летливи пепел
98.4 0.01 0.55 0.41 0.54

 

Опаковка: В биг-бег по 500 или 1000 кг

* - По поръчка на клиента предлагаме и други опаковки