Контакти

e-mail office@retek.bg

  Телефон

 

Складова база:

гр. София, район Надежда,
кв. Илиянци, ул. „Складова база” №1.

складова база "Химснаб"

Обратна връзка