Калиев карбонат


Калиев карбонат

Калиевият карбонат (наричан още поташ) представлява бял кристален прах, разтворим във вода. Той не е токсичен, безопасен при пожар и експлозия, има алкални свойства.

Поташът се използва за производство на огнеупорно стъкло и кристал, в производството на бои и лакове, като добавка в строителни смеси за намаляване на точката на замръзване, при производството на течни сапуни и почистващи препарати, пожарогасителни средства, за защита на дървесни продукти, комбинираните фуражи, твърди минерални торове и за химически пилинг.

Опаковка: чували от 25кг

CAS No: 1314-23-4
EINECS No: 215-227-2
Формула: K2CO3