Циркониев алуминиев оксид

Zr aluminium oxide

Циркониевият алуминиев окис се получава от алуминиев оксид с добавяне на циркониев оксид. Характеризира с най-висока механична издръжливост сред групата алуминиеви оксиди. Това е вторият най-твърд материал след диаманта. При използването на абразива зърната се „самозаточват“.

Приложение:

Поради по-високата му цена в сравнение с другите алуминиеви окиси се използва ограничено:

- Пясъкоструене, при което трябва да се обработятя изключително твърди повърности.
- Абразивни инструменти

Материалът позволява да се използва многократно при сухо бластиране.

 

 

Опаковка: 25 кг многослойни хартиени чували

 

„Ретек“ предлага обратно изкупуване на отработения абразив.