„Ретек” ЕООД е бързо развиваща се и динамична екпортноориентирана българска, търговска, фирма с утвърден авторитет. Ние предлагаме на нашите клиенти високотехнологични материали и продукти,  за металургичната, керамичната промишленост и машиностроенето - графитни електроди, графитни заготовки, графитен скрап, графитни детайли, навъглеродител, металургичен силициев карбид, изолационна смес за мъртви глави, борен карбид, абразивни материали за пясъкоструене, дюзи от борен карбид за пясъкоструйници, стъклени перли за пътна маркировка.

Във фирмата работят висококвалифицирани специалисти с дългогодишен трудов стаж и опит в областта.

 „Ретек” ЕООД - разполага с материална база в гр. София, за бързо и качествено изпълнение на своите поръчки.

Всички материали предлагани от фирмата съответстват на изискванията и се предлагат със сертификат за качество от производителя.


Сладова база:
гр. София, район Надежда,
кв. Илиянци, ул. „Складова база” №1